45-11

دستگاه میزچرخان شیشه دوجداره چیست؟

 

دستگاه میزچرخان شیشه دوجداره که شیشه دوجداره برروی این دستگاه قرار میگیرد و هنگام چسب زدن دستگاه با فشار بر روی پدال، شروع به چرخش کرده و باعث سهولت در کار میگردد. همچنین جهت نصب ترو اسپیسر بر روی شیشه دوجداره مورد استفاده قرار میگیرد.

 

میزچرخان جهت سهولت زدن چسب به دور شیشه مورد استفاده قرار می‌گیرد. دیگر نیازی نیست کاربر به دور شیشه بچرخد؛ با زدن پدال شیشه خود میچرخد و باعث سهولت و سرعت بالا در کار می‌شود. در دو مدل مونتاژ ایران و مونتاژ ترک موجود می‌باشد.