اسکرابر یکی از تجهیزاتی است که برای تصفیه و خالص سازی گاز پرفشار در مسیر ایستگاه‌های گاز پر مصرف قرار داده می‌شود. اساس کار این دستگاه‌ها جداسازی به یکی از روش‌های زیر و یا ترکیبی از این روشها است:

• جداسازی بر اثر نیروی وزن

• جداسازی بر اثر برخورد ذرات

• جداسازی بر اثر نیروی گریز از مرکز

یکی از سخت‌ترین و مهم‌ترین انتخابات، انتخاب متریال مناسب برای ساخت اسکرابر تر (مرطوب) می‌باشد. مسئله آلودگی،خوردگی، شستشوی تجهیزات، فرسایش و مشکلات دمایی، از جمله مشکلات یک مهندس برای خرید و یا ساخت مدل مرطوب است، که ممکن است این مشکلات دریک زمان رخ بدهد، بنابراین انتخاب درست متریال مناسب بهترین گزینه می‌باشد.

انواع بسیار گوناگونی از مدل‌های مرطوب وجود دارد که یا به صورت تجاری موجود می‌باشند و یا قابل سفارش هستند. در حالی که همه‌ی اسکرابرهای مرطوب تا حدودی شبیه به هم هستند، روش‌های متمایز بسیار زیادی برای استفاده از مایع به منظور تحقق جمع‌آوری ذرات وجود دارد. اسکرابرهای مرطوب معمولا بر طبق روشی که باعث تماس گاز و مایع می‌شود، طبقه بندی‌می شوند.

اسکرابرهای مرطوب بسیار ساده و کم انرژی می‌باشند. در تولید اسکرابر، جریان گاز مملو از ذرات برای اولین بار وارد محفظه می‌شود و در آنجا توسط نازل (دهانه) اسپری با قطرات مایع برخورد می‌کند. این محصولات، همچنین به عنوان اسکرابرهای اسپری از پیش شکل گرفته شناخته شده‌اند زیرا مایع پیش ازتماس با جریان گاز، به شکل قطرات در می‌آید. اندازه‌ی قطرات که توسط نازل‌های اسپری تولید شده جهت به حداکثر رساندن تماس ذرات مایع، کنترل و در نتیجه موجب بهبود جمع‌آوری می‌شود.