8547085

یونیت هیتر:

یونیت هیتر ها دستگاه هایی هستند که اغلب از چهار عضو اصلی محفظه،کویل با لوله های پره دار،فن و پره های هدایت کننده هوا تشکیل می شوند.

با عبور آب داغ و یا بخار آب داخل لوله های کویلی پره دار،انرژی گرمایی سیال به لوله ها و در نتیجه به پره ها انتقال میابد.جریان هوایی که به وسیله فن تعبیه شده پشت یونیت هیتر ایجاد می شود، از روی پره های لوله های کویلی عبور کرده و در پی انتقال حرارت جابجایی از پره ها به هوا،هوای عبور کرده از لوله های کویلی گرم میشود.در نهایت هوای گرم شده که به پشت پره های هدایت کننده هوا رسیده است، به وسیله پره ها هدایت شده و به فضای مورد نظر تهویه رسیده و عمل گرم کردن محیط را به خوبی انجام می دهد.

با توجه به توانای بالای این محصولات، معمولا یونیت هیتر ها را در فضاهای بزرگ مانند کارخانجات،سوله ها،انبار ها و … مشاهده می کنیم.

بنابر توضیحات داده شده، قابل نتیجه گیری است که صرف نظر از انرژی گرمایی سیال داخل لوله های کویلی،مهم ترین عواملی که باعث کارکرد بهتر و در نتیجه بازدهی بهتر این محصولات می شود،طراحی پره های روی لوله های کویلی و محاسبه سرعت جریان هوایی است که از روی پره های لوله های کویلی عبور میکند.

گروه صنعتی هماک افتخار دارد تا این نوع محصولات را در ابعاد و اندازه های مختلف به کارفرمایان خود ارائه دهد که در زیر مشخصات این محصولات درج گردیده است.

یونیت هیتر ها با سیال کاری آب داغ:

یونیت هیتر ها با سیال کاری بخار آب: